ԱՏԱՆԱՅԻ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ ԹԻՒ – 1
ԽՄԲԱԳՐԵՑ՝ ԲԻՒԶԱՆԴ ԵՂԻԱՅԵԱՆ
ՏՊԱՐԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ,
ԱՆԹԻԼԻԱՍ 2012, 1058 ԷՋ
ԼԱԹԱԿԱԶՄ ԳԻՆ՝ $ 30
562

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՏԱՐՕՆԻ ԱՇԽԱՐՀԻ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ ԹԻՒ – 2
ԽՄԲԱԳՐԵՑ՝ ԿԱՐՕ ՍԱՍՈՒՆԻ
ՏՊԱՐԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ,
ԱՆԹԻԼԻԱՍ 2013, 1065 ԷՋ
ԼԱԹԱԿԱԶՄ ԳԻՆ՝ $ 30

featured-photo

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԱՆԹԷՊԻ ՀԱՅՈՑ Ա.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ ԹԻՒ -3
ԽՄԲԱԳՐԵՑ՝ ԳԷՈՐԳ Ա. ՍԱՐԱՖԵԱՆ
ՏՊԱՐԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ,
ԱՆԹԻԼԻԱՍ 2013, 1166 ԷՋ
ԼԱԹԱԿԱԶՄ ԳԻՆ՝ $ 30

621

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԱՆԹԷՊԻ ՀԱՅՈՑ Բ.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ ԹԻՒ -4
ԽՄԲԱԳՐԵՑ՝ ԳԷՈՐԳ Ա. ՍԱՐԱՖԵԱՆ
ՏՊԱՐԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿԷՍՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ,
ԱՆԹԻԼԻԱՍ 2013, 879 ԷՋ
ԼԱԹԱԿԱԶՄ ԳԻՆ՝ $ 30

hador-a_small

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՃԸՆԻ ՀԱՅՈՑ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ ԹԻՒ -5
ԽՄԲԱԳՐԵՑ՝ ՅԱԿՈԲ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
ՏՊԱՐԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿԷՍՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ,
ԱՆԹԻԼԻԱՍ 2013, 868 ԷՋ
ԼԱԹԱԿԱԶՄ ԳԻՆ՝ $ 30

13022366_1118608014829112_336294250_n copy

ԴԻՒՑԱԶՆԱԿԱՆ ՈՒՐՖԱՆ ԵՒ ԻՐ ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐԸ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ ԹԻՒ – 6
ԱՇԽԱՏԱՍԻՐԵՑ՝ ԱՐԱՄ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
ՏՊԱՐԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ,
ԱՆԹԻԼԻԱՍ 2014, 1264 ԷՋ
ԼԱԹԱԿԱԶՄ ԳԻՆ՝ $ 30

PIC

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԿԻՒՐԻՆԻ


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ ԹԻՒ -7

ԽՄԲԱԳՐԵՑ՝ ՊԵՏՐՈՍ ՄԻՆԱՍԵԱՆ
ՏՊԱՐԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ,
ԱՆԹԻԼԻԱՍ 2014, 954 ԷՋ
ԼԱԹԱԿԱԶՄ ԳԻՆ՝ $ 30

Untitled-1

ՔԵՍԱՊ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ ԹԻՒ-8
ԱՇԽԱՏԱՍԻՐԵՑ՝ ՅԱԿՈԲ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
ՏՊԱՐԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ,
ԱՆԹԻԼԻԱՍ 2015, 1382 ԷՋ
ԼԱԹԱԿԱԶՄ ԳԻՆ՝ $ 30

KESSAB

ՄԱՐԱՇ ԿԱՄ ԳԵՐՄԱՆԻԿ ԵՒ ՀԵՐՈՍ ԶԷՅԹՈՒՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ ԹԻՒ-9
ԵՐԿԱՍԻՐԵՑ՝ ԳՐԻԳՈՐ Հ. ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ (ԿԻԼԻԿԵՑԻ)
ՏՊԱՐԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ,
ԱՆԹԻԼԻԱՍ 2015, 1135 ԷՋ
ԼԱԹԱԿԱԶՄ ԳԻՆ՝ $ 30

scan0005-copy

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅ ԿԵՍԱՐԻՈՅ
ՏԵՂԵԿԱԳՐԱԿԱՆ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԵՒ
ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
Հատոր Ա.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ ԹԻՒ-10
ԵՐԿԱՍԻՐԵՑ՝ ԱՐՇԱԿ ԱԼՊՕՅԱՃԵԱՆ
ՏՊԱՐԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ,
ԱՆԹԻԼԻԱՍ 2015, 1295 ԷՋ
ԼԱԹԱԿԱԶՄ ԳԻՆ՝ $ 30

12966606_10207005673032512_406752804_n-318x475

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅ ԿԵՍԱՐԻՈՅ
ՏԵՂԵԿԱԳՐԱԿԱՆ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԵՒ
ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
Հատոր Բ.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ ԹԻՒ-11
ԵՐԿԱՍԻՐԵՑ՝ ԱՐՇԱԿ ԱԼՊՕՅԱՃԵԱՆ
ՏՊԱՐԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ,
ԱՆԹԻԼԻԱՍ 2015, 1177 ԷՋ
ԼԱԹԱԿԱԶՄ ԳԻՆ՝ $ 30

scan0001

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ԱՐԱԲԿԻՐԻ
Հատոր Ա.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ ԹԻՒ-12
ԿԱԶՄԵՑ ԵՒ ԵՐԿԱՍԻՐԵՑ՝ ԱՆԴՐԱՆԻԿ Լ. ՓՕԼԱՏԵԱՆ
ՏՊԱՐԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ,
ԱՆԹԻԼԻԱՍ 2016, 824 ԷՋ
ԼԱԹԱԿԱԶՄ ԳԻՆ՝ $ 30

scan0002

Leave a Reply