DVD Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ Ի ՎԱՏԻԿԱՆ 23-27 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2008

$6.00

Category: SKU: 1344
Publisher: Antelias

Description

Սոյն տեսապնակին մէջ խտացուած են այս այցելութեան զանազան հանգրուանները, երկու հոգեւոր պետերուն հրապարակային զոյգ հանդիպումները, փոխանակած ճառերը, ինչպէս նաեւ Վատիկանի զանազան բաժանմունքներուն մէջ Վեհափառ Հայրապետին ունեցած հանդիպումները, Անթիլիասի Նահատակաց Մատուռէն տարուած հայ նահատակաց մասունքի զետեղումը Հռոմի մէջ եւ այլ նիւթեր։

Անթիլիաս, 2008

DVD Historic Meeting In Vatican
Between HIS HOLINESS ARAM I

and POPE BENEDICT XVI
23-27 November 2008

This DVD features the two public meetings and addresses of the spiritual leaders, and His Holiness Aram I’s official visits to the decasteries of the Vatican. It also includes a special ceremony, in which an altar of St. Bartholomew Church was dedicated to the martyrs of the Armenian Genocide. During the ceremony, His Holiness Aram I, donated a relic from the Martyr’s Chapel in Antelias, which was placed on the altar.

Text and Voice: V. Rev. Krikor Chiftjian
Editing: Information and Communication Department
Language: Armenian
Antelias 2008

Additional information

Weight 100 g