ՇԱՐԱԿԱՆ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻՆԵՐՈՒ

$8.00

Category: SKU: 1186
Publisher: Antelias

Description

Խտասալիկ եւ Տեսապնակ
Հայ Եկեղեցական Երաժշտութեան Ժառանգութիւն
Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժանմունք
թիւ-3 Կաթողիկոսութիւն Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Անթիլիաս 2007
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժանմունքը կը հրապարակէ սոյն խտասալիկը եւ տեսապնակը, որոնք իրենց մէջ կը ներառեն Յարութեան Կիրակիներու Թափօրի եւ ճաշու բոլոր շարականները, հայ եկեղեցական երաժշտութեան ութ ձայնեղանակներու հերթականութեամբ։
Ուսուցողական մասը կարեւոր նկատելով, սոյն խտասալիկին կցուած է նաեւ տեսապնակ մը, երգուած շարականներուն բառային հետեւողութիւնը ցոյց  տալու (karaoke):

 

CD & DVD
HYMNS OF HOLY RESURRECTION
Musical Heritage of the Armenian Church
Armenian Catholicosate of Cilicia 2007
This CD and DVD, published by the Christian Education Department of the Armenian Catholicosate of Cilicia, include the hymns of resurrection. The CD is accompanied by a DVD that includes the lyrics of the hymns (karaoke) for those who want to learn them. The DVD has been illustrated by Armenian miniatures and scenes representing Armenian monasteries and monuments.

Additional information

Weight 110 g