ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԱՏԱՆԱՅԻ ԱՂԷՏԻ Ա. Հատոր

$10.00

Description

Հրատարակութիւնը Պատրաստեց` Սարգիս Կիրակոսեան
ԱՏԱՆԱՅԻ ԿՈՏՈՐԱԾԻ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ
մեկենասութեամբ
ԳԱԼՈՒՍՏ ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹԵԱՆ
Տպարան Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, Անթիլիաս 2009, 339էջ, կշիռ 750կրամ
Լաթակազմ

Additional information

Weight 650 g