ՄԱՇՏՈՑ

$10.00

Category:
Publisher: Antelias

Description

Յորում Աւանդին Սրբազան Արարողութիւնք Ազգիս
Ըստ Սահմանադրութեան Սուրբ Եկեղեցւոյ Հայոց Բ. Հրատարակութիւն «Սմբատ Արք. Լափաճեան» հրատարակչական ֆոնտ, թիւ 11.
Անթիլիաս, 2004. 712 էջ:
Լաթակազմ