ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԿՈՂՄՆ ԱՇԽԱՐՀԻ (Ռ. եւ Թ. Գարօլան # 1)

$12.00

Description

Հայերը Լատին Ամերիկայի Մէջ Սկիզբէն Մինչեւ 1950

Աշխատութիւնը Լատին Ամերիկայի հայկական բոլոր համայնքներուն պատմութիւնը շարադրելու առաջին գիտական փորձն է։

Հրատարակուած է մեկենասութեամբ «Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան» Հիմնադրամ ¬ Թիւ 1

Անթիլիաս, 2005. 416 էջ. Լաթակազմ.

THE SOUTHERN SIDE OF THE EARTH

Armenians In Latin America From the Beginnings to 1950

Vartan Matiossian

Published by“Richard &Tina Carolan”Literary Fund–No 1

Antelias 2005, 416 pages, hardcover.

Additional information

Weight 1195 g