ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՒԱՑԻ, “ԱՄԱՌԱՆ” ԵՒ “ՁՄԵՌԱՆ” ՀԱՏՈՐՆԵՐԷՆ ՔԱՂՈՒԱԾ ԱՍՏՈՒԱԾԱՄՕՐ ՔԱՐՈԶՆԵՐԸ

$16.00

Description

Թարգմանեց` Թամար Տասնապետեան
Մեկենասութեամբ
ԳԱԼՈՒՍՏ ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹԵԱՆ
Տպարան Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ,
Անթիլիաս 2010, 255 էջ
Լաթակազմ

Additional information

Weight 450 g